หน้าแรกโปรโมชั่น

สิทธิพิเศษ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด หรือเกิดปีระกา รับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด 50%

สิทธิพิเศษ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด หรือเกิดปีระกา รับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด 50%

 

 

สำหรับลูกค้าเดิม
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด  แต่ไม่ได้เกิดปีระกา
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน100,000 บาท ก่อนหักส่วนลด
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป(สุทธิ)
 
-------------------------------------------------------
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่ตรงเดือนเกิด แต่เกิดในปีระกา (ใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว/ปี)
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน30,000 บาท ก่อนหักส่วนลด 
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป(สุทธิ)
 
-------------------------------------------------------
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด และเกิดปีระกา
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน150,000 บาท ก่อนหักส่วนลด
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป(สุทธิ)


 

 

เงื่อนไข:
 
1. แสดงบัตรประชาชนและบัตรสมาชิก GNC เพื่อใช้สิทธิ์โปรโมชั่นเดือนเกิด
 
2. สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ซื้อกี่ครั้งก็ได้ในเดือนเกิด แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด
 
(ยกเว้นผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่ตรงเดือนเกิด)
 
3. ไม่ร่วมรับของแถมท้ายบิล
 
4. ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าไม่ตรงเดือนเกิด สามารถใช้สิทธิ์เดือนเกิดในปี 2560
 
(วงเงิน 100,000 บาท) ได้

 

 

 

 

สำหรับลูกค้าใหม่
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด  แต่ไม่ได้เกิดปีระกา
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน20,000 บาท ก่อนหักส่วนลด
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป(สุทธิ)
 
-------------------------------------------------------
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไม่ตรงเดือนเกิด แต่เกิดในปีระกา (ใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว/ปี)
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน30,000 บาท ก่อนหักส่วนลด 
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป(สุทธิ)
 
-------------------------------------------------------
 
- ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรงกับเดือนเกิด และเกิดปีระกา
 
ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ลด50% วงเงินไม่เกิน50,000 บาท ก่อนหักส่วนลด
 
+ รับฟรีบัตรสมาชิก GNC Gold Card ทุกบิล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป(สุทธิ)


 

 

เงื่อนไข:
 
1. แสดงบัตรประชาชนและบัตรสมาชิก GNC เพื่อใช้สิทธิ์โปรโมชั่นเดือนเกิด
 
2. สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ซื้อกี่ครั้งก็ได้ในเดือนเกิด แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด
 
(ยกเว้นผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่ตรงเดือนเกิด)
 
3. ไม่ร่วมรับของแถมท้ายบิล
 
4. ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าไม่ตรงเดือนเกิด สามารถใช้สิทธิ์เดือนเกิดในปี 2560
 
(วงเงิน 100,000 บาท) ได้