หน้าแรกโปรโมชั่น

สมาชิก GNC Gold Card สะสมยอดซื้อในเดือนเกิดรับโบนัสพิเศษ

สมาชิก GNC Gold Card สะสมยอดซื้อในเดือนเกิดรับโบนัสพิเศษ

 

 

สะสมยอดซื้อในเดือนเกิด รับโบนัสพิเศษ แลกซื้อ GNC !!!
 
 
เฉพาะสมาชิก GNC Gold Card ที่สมัครก่อนวันที่ 1 ธ.ค.59

 
ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ 1 - 49,999 บาท(สุทธิ)
 
  จะได้รับโบนัส 5% ของยอดซื้อสะสมสุทธิ
 
ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท(สุทธิ)ขึ้นไป
 
  จะได้รับโบนัส 10% ของยอดซื้อสะสมสุทธิ
 
 
เงื่อนไข:
 
1) จำนวนเงินโบนัสสามารถแลกซื้อสินค้าได้ในเดือนถัดไป ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเดือนเกิด
 
 
2) สามารถแลกซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ราคาปกติเท่านั้น (ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้)
 
3) หากสินค้าที่แลกมีมูลค่าเกินวงเงินโบนัสที่ได้รับ จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม
 
     โดยส่วนต่างจะรับส่วนลด20%
 
 
4) สงวนสิทธิ์ในการแลกซื้อได้เพียงครั้งเดียว
 
 
5) วงเงินที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้