หน้าแรกโปรโมชั่น

BUY MORE SAVE MORE UP TO 35%

BUY MORE SAVE MORE UP TO 35%

 

 

 

Buy More Save More
 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ครบ 500 บาท (Gross) รับส่วนลด 10%
 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ครบ 1,500 บาท (Gross) รับส่วนลด 15%
 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ครบ 3,000 บาท (Gross) รับส่วนลด 25%
 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป(Gross) รับส่วนลด 35%

 
 
เงื่อนไข :
 
1.) เฉพาะสมาชิก GNC Gold Card เท่านั้น
 
2.) รายการโปรโมชั่นนี้เฉพาะผลิตภัณฑ์ GNC ราคาปกติเท่านั้น
 
3.) ไม่ร่วมรับส่วนลดจากรายการโปรโมชั่นอื่นๆ
 
4.) ร่วมรับของแถมท้ายบิล

 
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561