หน้าแรกโปรโมชั่น

HAPPY LOVE 2018

HAPPY LOVE 2018

 

 

 

Happy Love
 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ชิ้นที่ 1 ลด 10% ชิ้นที่ 2 ลด 50%
 

 
 
เงื่อนไข :
 
1.) เฉพาะสมาชิก GNC Gold Card เท่านั้น
 
2.) รายการโปรโมชั่นนี้เฉพาะผลิตภัณฑ์ GNC ราคาปกติเท่านั้น
 
3.) สินค้าชิ้นที่ 2 ต้องมีราคาถูกกว่าหรือเท่ากับชิ้นที่ 1
 
4.) ไม่ร่วมรับส่วนลดจากรายการโปรโมชั่นอื่นๆ

 
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561