หน้าแรกโปรโมชั่น

member get bonus สะสมโบนัสจากยอดซื้อ

member get bonus สะสมโบนัสจากยอดซื้อ

 

เฉพาะสมาชิก GNC Gold Card หรือ สมาชิกVIP GNC Gold Card ที่สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2559
 
สมาชิก GNC Gold Card สะสมโบนัสจากยอดซื้อของบัตรเสริม เพื่อแลกซื้อผลิตภัณฑ์ GNC ทุกชนิด  
     1. สมาชิก GNC Gold Cardที่มียอดซื้อ 1,000 บาท(สุทธิ)ขึ้นไปในแต่ละบิล
จะได้รับบัตรสมาชิก GNC Gold Card  เสริม ฟรี 1 ใบ
     2. บัตรสมาชิก GNC Gold Card บัตรหลัก สามารถมอบบัตรสมาชิก GNC เสริม ให้บุคคลอื่นได้ไม่จำกัด เมื่อบุคคลที่ได้รับบัตรสมาชิก GNC Gold Card เสริม ซื้อผลิตภัณฑ์ GNC จำนวนยอดสั่งซื้อสุทธิ   จะเป็นยอดโบนัสสะสมของสมาชิก GNC บัตรหลัก 5%
     3. บัตรสมาชิก GNC Gold Card บัตรเสริม สามารถใช้สิทธิได้ทันทีที่ร้าน GNCหรือ Online (บัตรมีอายุ 1 ปี)
         3.1 ยอดสั่งซื้อสุทธิของบัตรสมาชิก GNC Gold Card เสริม A จะเป็นโบนัสสะสมของสมาชิกบัตรหลัก
               (ผู้ที่แจกบัตรให้)
        3.2 GNC จะแจ้งยอดโบนัสสะสมจากบัตรสมาชิก GNC Gold Card เสริม ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
    รอบที่ 1 : วันที่ 1มกราคม – 30 มิถุนายน  2560
     รอบที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560
        3.3 การใช้โบนัส
    รอบที่ 1 : สามารถแลกซื้อ GNC ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560
    รอบที่ 2 : สามารถแลกซื้อ GNC ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561

        เงื่อนไข : 
      1. สงวนสิทธิ์ในการแลกซื้อได้เพียงครั้งเดียว
      2. หากสินค้าที่แลกมีมูลค่าเกินวงเงินโบนัสที่ได้รับจะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม โดยส่วนต่างจะรับส่วนลด20%
      3. กรณีสินค้าที่ซื้อมีจำนวนเงินน้อยกว่ายอด Bonusถือว่าสมาชิกสละสิทธิ
      4. วงเงินที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
     ระยะเวลา  : ปี 2560