หน้าแรก สุขภาพดีสร้างได้ความสูงในเด็กและวัยรุ่นGNC CALCIMATE PLUS™ 800
จีเอ็นซี แคลซีเมต พลัส 800

GNC CALCIMATE PLUS™ 800
จีเอ็นซี แคลซีเมต พลัส 800

GNC CALCIMATE PLUS™ 800 แคลซีเมต พลัส
GNC CALCIMATE PLUS™ 800
จีเอ็นซี แคลซีเมต พลัส 800
120 Tablets
Code: 873066 เลขทะเบียน อย. 10-3-02940-1-0079
ราคา 1,200 บาท

แคลซีเมต พลัส (Calcimate Plus) ประกอบด้วย

 Calcium Citrate Malate 
- ละลายน้ำได้เร็ว และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าแคลเซียม (Calcium)ในรูปแบบอื่นๆ 

 Magnesium - บำรุงกระดูก คลายกล้ามเนื้อ ป้องกันการเกิดตะคริว และช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
        ของร่างกายได้มากขึ้น

 Potassium - ช่วยรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย

 Vitamin D - เพิ่มการดูดซึมแคลเซียม (Calcium) ให้เข้าสู่ร่างกายมากขึ้น

ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หล้งอาหารเช้า-เย็น

Calcium (as Calcium Citrate Malate)          200.00      mg
Potassium (as Potassium Chloride)            24.75      mg
Magnesium (as Magnesium Oxide)              25.00      mg
Vitamin D                                                            50.00      mg