หน้าแรก สุขภาพดีสร้างได้ภาวะนอนไม่หลับGNC L-Tyrosine 500MG
จีเอ็นซี แอล-ไทโรซีน 500 มก.

GNC L-Tyrosine 500MG
จีเอ็นซี แอล-ไทโรซีน 500 มก.

GNC L-TYROSINE 500MG TABLETS
GNC L-Tyrosine 500MG
จีเอ็นซี แอล-ไทโรซีน 500 มก.
60 Vegetarian Tablets
Code: 031713 เลขทะเบียน อย. 10-3-02940-1-0069
ราคา 750 บาท

แอล-ไธโรซีน(L-Tyrosine)
เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทหลายชนิด เช่น L-dopa, dopamine, norepinephrine, and epinephrine

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหดหู่ (Deperssion)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของอารมณ์ ทำให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเครียดสูง (Stress)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอน

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1ครั้ง ก่อนนอน

L-Tyrosine 500  mg