หน้าแรกผลิตภัณฑ์ GNCออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อGNC Total LIN™ CLA
จีเอ็นซี โทแทลลิน ซีแอลเอ

GNC Total LIN™ CLA
จีเอ็นซี โทแทลลิน ซีแอลเอ

GNC Total LIN™ CLA
GNC Total LIN™ CLA
จีเอ็นซี โทแทลลิน ซีแอลเอ
90 Softgel Capsules
Code: 489000 เลขทะเบียน อย. 10-3-02940-1-0216
ราคา 2,900 บาท

ซีแอลเอ (CLA : Conjugated Linoleic Acid)

ลดขนาดเซลล์ไขมัน ป้องกันการสะสมของไขมัน

เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว พบได้ในผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ เมล็ดดอกทานตะวัน และดอกคำฝอย 

เพิ่ม เมตาบอลิซึมของไขมัน และยังกระตุ้นการส่งสัญญาณที่เกี่ยวกับระบบซิมพาเทติค

      ซึ่งช่วยลดปริมาณเนื้อเยื่อไขมันที่สะสม และรักษามวลกล้ามเนื้อ 

ลดการแบ่งตัวของเซลล์ไขมัน ทำให้เซลล์ไขมันมีจำนวนน้อยลงและขนาดของเซลล์เล็กลง จึงป้องกัน

      การสะสมไขมัน

นิยมใช้กับโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

นัก วิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าพบว่า ซีแอลเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับของอินซูลินได้ถึงสองในสาม

      ของผู้ป่วยโรค เบาหวาน และทำให้ระดับน้ำตาลและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดลดลง

งานวิจัยพบว่าประมาณ 2-3 กรัมของซีแอลเอต่อวัน เป็นขนาดที่เพียงพอสำหรับการลดไขมันในร่างกาย

 


CLA : Conjugated Linoleic Acid

Shrinks the size of fat cells and prevents lipid accumulation

CLA is a polyunsaturated fatty acid found in dairy products, meat, sunflower oils, and safflower oils

Induces the metabolism of fat, but it also triggers the sympathetic signaling pathway, thus decreasing

      accumulated adipose tissue and preserving lean muscle tissue 

Helps prevents fat cells from refilling, by reducing existing fat cell size and number.

This makes CLA a useful supplement in weight control programs and among body builders.

A researcher from Indiana University found that CLA improves insulin levels in about two-thirds of diabetic

      patients, and moderately reduced the blood glucose level and triglyceride levels

Based on the study, approximately 2-3 grams of CLA per day are found to be the level needed to obtain the

     beneficial effects of CLA on body fat

วันละ 1 แคปซูล

ในกรณีต้องการควบคุมน้ำหนัก ให้รับประทานวันละ 2 แคปซูล แบ่งเป็น 1 แคปซูล ก่อนออกกำลังกาย
        และ 1 แคปซูล หลังอาหารมื้อหนัก

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ให้รับประทานวันละ 2 แคปซูล แบ่งเป็นครั้งละ 1แคปซูล
        หลังอาหารมื้อหนัก (เช้า-เย็น)

 

การรับประทาน CLA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรรับประทานควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

 

ควรใช้ควบคู่กับกรดอะมิโน L-carnitine เพื่อการลดไขมันสะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

CLA (Conjugated Linoleic Acid) 1,285 mg